Tax Asessment

Image

Cukai taksiran merupakan cukai yang dikenakan ke atas semua pegangan / harta dalam kawasan pentadbiran majlis berdasarkan kadar tahunan seperti yang diperuntukkan dalam Bahagian XV Akta Kerajaan Tempatan 1976.

Mengapa Cukai dikumpulkan?

Cukai taksiran dikenakan untuk membiayai:

 • Keperluan untuk pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur awam dan kemudahan infrastruktur seperti penyediaan kemudahan pencahayaan awam, pondok bas, perhentian bas / teksi, tandas awam, padang, kawasan rekreasi, pasar, jalan raya, longkang dan sebagainya.
 • Perkhidmatan pembersihan perbandaran di kawasan kediaman / perniagaan, kilang-kilang, taman-taman dan tempat-tempat awam melalui kutipan sampah, memotong rumput, pemindahan bandar dan banyak lagi.
 • Penyediaan dan penyelenggaraan pengadilan makanan, lampu jalan dan saluran perparitan di area fokus utamanya adalah untuk memastikan kesejahteraan rakyat terutama warga Jasin.

Bagaimanakah Penilaian Cukai dibuat?

 • Cukai taksiran adalah berdasarkan Nilai Tambah dan Kadar.
 • Nilai Tambah dikira berasaskan aras nilaian bagi tanah dan bangunan pada tarikh nilaian.
 • Manakala, kadar ialah peratus yang dikenakan ke atas nilai harta tersebut yang perlu dibayar.
 • Nilai Tambah bagi pegangan tersebut boleh dipinda sekiranya terdapat perubahan pada harta atau berlaku kesilapan atau ketidakseragaman terhadap pegangan tersebut.
 • Kadar warta semasa adalah berdasarkan jenis hartanah, kawasan pembinaan dan kedudukan harta.

Bila Cukai Taksiran perlu dibayar?

Cukai taksiran perlu dibayar 2 kali setahun iaitu:

 • Penggal Pertama 1 Januari hingga 28 Februari bagi tiap-tiap tahun.
 • Penggal Kedua 1 Julai hingga 31 Ogos bagi tiap-tiap tahun.

Majlis Perbandaran Jasin,
Vista Alamanda,
77000 Jasin, Melaka.

G : 2.29484, 102.41080

T : +606 - 333 3333
C : +606 - 529 5555
F : +606 - 529 3537
E : info@mpjasin.gov.my

 • on Wednesday 29 May 2024, 09:11:26.
00663407

Disclaimer : The Jasin Municipal Council (MPJ) is not responsible for any loss or damage suffered as a result of using the information on this site.
Best View : Using latest version of Microsoft Edge / Mozilla Firefox / Google Chrome with 1366 x 768 resolution.