MENU

 

3. DUN ASAHAN

BIL

KATEGORI/KAWASAN

BIL PEGANGAN

1.

Taman perumahan Swasta;

1) Taman Batang Melaka Jaya, 77500 Selandar, Melaka
2) Taman Desa Selandar, 77500 selandar, Melaka
3) Taman Selandar Indah, 77500 Selandar, Melaka
4) Taman Selandar Baru, 77500 Selandar, Melaka
5) Taman Pelangi Selandar, 77500 Selandar, Melaka
6) Taman Selandar Permai, 77500 Selandar, Melaka
7) Taman Jus Perdana, 77500 Selandar, Melaka
8) Taman Melawati, 77100 Asahan, Jasin, Melaka
9) Taman Bekoh Jaya, 77100 Asahan, Jasin, Melaka
10) Taman Nyalas Baru, 77100 Asahan, Jasin, Melaka
11) Taman Nyalas Permai, 77100 Asahan, Jasin, Melaka
12) Taman Gunung, Asahan,77100 Asahan, Jasin, Mka.
13) Taman Selandar Murni, 77500 Selandar
14) Taman Bekoh Indah

Jumlah

 

372
47
117
31
65
58
207
15
64
225
220
91
16
28

1540

2.

Taman Perumahan Awam;

1) Taman Seri Hilir, Batang Melaka, 77500 Selandar
2) Taman Seri Batang Melaka, 77500 Selandar
3) Rumah awam Pondok kempas, 77500 Selandar
4) Rumah Awam Pondok Kempas 2, 77500 Selandar
5) Taman Seri Selandar, 77500 Selandar
6) Rumah Awam Pondok Batang, Nyalas, 77100 Asahan
7) Taman Seri Nyalas, Nyalas, 77100 Asahan
8) Taman Seri Asahan, Nyalas, 77100 Asahan
9) Taman Kasturi, Sempang Bekoh, 77100 Asahan

Jumlah

 

317
66
65
31
63
101
75
290
50

1058

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 15 Januari 2021 - 12:59pm