MENU

Tahun 2020 :-

Bil Nama Perkhidmatan Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Semakan Cukai 91 35 1 0 1 104 28 88 52 13 28 22
Percent (%) 81 51 4 0 6 83 56 53 71 62 75 78
2. Semakan Sewa 4 18 7 0 5 17 15 75 15 3 4 3
Percent (%) 3 26 32 0 28 13 30 45 21 14 11 11
3 Semakan Lesen 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Percent (%) 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4 Semakan Kompaun 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percent (%) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 OSC Online 15 13 12 13 12 5 7 4 6 5 4 3
Percent (%) 14 20 55 100 66 4 14 2 8 24 11 11

 

Kemaskini Terakhir: Isnin, 1 March 2021 - 4:34pm