MENU

 
Sistem Online e-PBT
Sistem ini membolehkan pengguna menyemak penyata CUKAI TAKSIRAN, penyata akaun SEWAAN premis dan penyata akaun LESEN perniagaan,
kompaun, aduan awam dan juga untuk pembekal MPJASIN membuat semakan bayaran.
 
 
 
Semakan Kompaun
Sistem ini membolehkan pengguna menyemak maklumat KOMPAUN.

 

e-Maklumbalas
Sistem ini membolehkan pengguna mengemukakan cadangan, aduan, pendapat, sokongan, penghargaan, pertanyaan, dan lain-lain berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh MPJASIN. Pengguna boleh menyemak maklumbalas daripada MPJASIN melalui sistem ini.
 

Sistem OSC - Online
Merupakan satu platform ePenyerahan dan ePemprosesan sepenuhnya menggunakan elektronik.
 

Harga Barang Kawalan
Pricewatch membantu pengguna merancang perbelanjaan secara bijak dengan membuat perbandingan harga dan mengetahui premis berhampiran yang menawarkan harga barangan berpatutan.
Kemaskini Terakhir: Khamis, 9 March 2023 - 12:30pm