MENU

Sebutharga  adalah dipelawa kepada Pembekal yang berdaftar di Melaka serta berdaftar dengan MPJ yang mempunyai sijil sijil berikut iaitu Sijil Pendaftaran Perniagaan atau Sijil Penubuhan Syarikat, Sijil Akuan Pendaftaran  berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan Sijil Akuan Pendaftaran Bumiputera dengan Kementerian Kewangan Malaysia (JIKA ADA) dibenarkan membuat tawaran bagi  sebutharga seperti berikut:

BUTIR-BUTIR TAWARAN SEBUTHARGA DAN HARGA DOKUMEN
TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN DIJUAL

TARAF DAN SYARAT PENDAFTARAN

Tajuk Projek :

MEMBEKAL PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURAN KEBAKARAN (FIRE TAKAFUL), PAMPASAN AWAM (PUBLIC INDEMNITY) DAN WANG DALAM PERJALANAN (MONEY TAKAFUL)  BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN UNTUK ASET MAJLIS PERBANDARAN JASIN.

Harga Dokumen : RM 20.00

Bayaran untuk dokumen sebutharga adalah Tunai, Draf Bank atau Kiriman Wang atas nama YDP, MPJ

Tarikh : 22 MEI 2020
pada waktu pejabat 8.00 pagi hingga 4.00 petang.

Tempat :

Kaunter
Majlis Perbandaran Jasin, Vista Alamanda ,
7000 Jasin,
Melaka.

  • Sijil Pendaftaran dengan Majlis Perbandaran Jasin
  • Sijil Pendaftaran Perniagan atau Sijil Penubuhan Syarikat:
  • Sijil Akuan Pendaftaran Pembekal dengan Kementerian Kewangan Malaysia, di bawah Kod 221801 Syarikat Insuran: dan
  • Sijil Akuan Pendaftaran Pembekal Bumiputera dengan Kementerian Kewangan Malaysia (Jika ada)

1. TARIKH DAN TEMPAT DOKUMEN INI DIKELUARKAN

Dokumen Sebutharga ini boleh diperolehi di Kaunter Majlis Perbandaran Jasin, Vista Alamanda 77000 Jasin, Melaka. Dokumen ini hanya boleh diperolehi mulai 22 MEI 2020  pada waktu pejabat (8.00 pagi hingga 4.00 petang). Syarikat-syarikat yang berminat dikehendaki mengemukakan Sijil-sijil  asal dan  salinan fotokopi Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan), Sijil Penubuhan Syarikat dan Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan Sijil Akuan Pendaftaran Bumiputera dengan Kementerian Kewangan Malaysia (JIKA ADA) ketika membeli dokumen Sebutharga.

2. TARIKH DAN TEMPAT PENYERAHAN

Sebutharga yang telah dilengkapkan hendaklah ditulis No. Sebutharga dan  tajuk bekalan di sudut atas sebelah kiri sampul surat serta dimeterai dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Majlis Perbandaran Jasin tidak lewat jam 12.00 tengahari pada tarikh tutup. Tawaran yang LEWAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN sama sekali.

3. MPJ tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau mana-mana tawaran.                                

Attachments: 
Tender Ref: 
S17/2020
Tender Closing Date: 
Rabu, 3 Jun 2020
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 29 Mei 2020 - 10:34am