MENU

1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti di lampiran

2. Aset boleh dilihat pada 12 Februari 2020 hingga 19 Februari 2020 di antara jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang di bangunan pejabat lama Majlis Perbandaran Jasin.

3.Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di alamat seperti di parc 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga UPA/PEL 0112020 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat:-

MAJLIS PERBANDARAN JASIN
VISTA ALAMANDA
JALAN JASIN - MELAKA

77000 JASIN MELAKA

5. Tarikh tutup sebut harga pada 26 Februari 2020 jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

Attachments: 
Tender Ref: 
UPA / PEL 0112020
Tender Closing Date: 
Rabu, 26 Februari 2020
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 14 Ogos 2020 - 4:59pm