MENU

Kontraktor yang berminat bagi Sebutharga ber no S43/2018 dan S44/2018 adalah dikehendaki menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak pada jam 9.30 pagi pada 16 Oktober  2018   di   Ruang Legar, Aras 1 ,Majlis Perbandaran Jasin, 77000, Jasin, Melaka.    Lawatan tapak adalah  DIWAJIBKAN dan hanya Pemilik / Penama di Dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)  atau Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak.  Wakil syarikat adalah tidak dibenarkan. 

Kemaskini Terakhir: Jumaat, 18 September 2020 - 11:03am