MENU

Kontraktor yang berminat bagi sebutharga S21/2017 adalah dikehendaki menghadiri sesi taklimat dan lawatan tapak pada jam 9.30 pagi pada      07 April 2017  di  Taman Extrem Tasik ChinChin.  

Lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN dan hanya Pemilik / Penama di Dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)  atau Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak.  Wakil syarikat adalah tidak dibenarkan.

Kemaskini Terakhir: Rabu, 20 Januari 2021 - 3:39pm