MENU


SENARAI PIAGAM PELANGGAN MPJ

BIL
PERKHIDMATAN
TEMPOH
(HARI/JAM)
1.

Mengesahkan Penerimaan Aduan Awam Daripada Pengadu

1 hari

2.

Mengedarkan Aduan Awam Kepada Jabatan Berkaitan Untuk Tindakan Selanjutnya

1 hari
3.

Memproses Permohonan Pindah Milik Harta

1 hari
4.

Memproses Permohonan Sewaan Premis

21 hari
5. Memproses Permohonan Lesen Premis Perniagaan Berisiko 14 hari
6. Memproses Permohonan Lesen Perniagaan Sementara  3 jam 
7. Memproses Permohonan Lesen Iklan Sementara / Kain Rentang  3 jam
8.

Memberi Ulasan Permohonan Pelan Kerja Tanah

14 hari

9. Memberi Ulasan Permohonan Pelan Jalan dan Parit 14 hari
10. Memproses Keputusan Permohonan Pelan Lampu Jalan 7 hari
11. Memberi Ulasan Permohonan Pelan Lampu Awam 7 hari
12. Memberi Ulasan Permohonan Pelan Landskap 3 hari
13. Memproses Permohonan Sewaan Dewan dan Peralatan 3 hari
14. Memberi Ulasan Teknikal Permohonan Kebenaran Merancang 14 hari
15. Memberi Ulasan Teknikal Permohonan Tanah Kerajaan,Pengambilan Tanah 14 hari
16. Permohonan Dan Kelulusan Pelan Nama Taman Dan Jalan 45 hari
17. Mengeluarkan Perakuan Pelan Kebenaran Merancang 5 hari
18. Memproses Keputusan Permohonan Pelan Bangunan Sesebuah 9 hari
19. Memproses Keputusan Permohonan Permit Bangunan Sementara 14  hari
20. Memproses Keputusan Permohonan Pelan Tambahan Rumah Teres / Ubahsuai Bangunan Sesebuah 5  hari
21. Memberi Ulasan Permohonan Pelan Projek Perumahan / Komersial / Kilang / Bengkel 14 hari
22. Memproses  Keputusan Permohonan Kebenaran Merancang 57 hari
23. Memproses Keputusan Permohonan Pelan Kerja Tanah 50 hari
24. Memproses Keputusan Permohonan Pelan Bangunan 50 hari
25. Memproses Keputusan Permohonan Pelan Jalan Dan Perparitan 50 hari
26. Memproses Keputusan Permohonan Serentak 57 hari
27. Memproses Pembayaran Bil Tuntutan 7 hari

 

TARIKH KEMASKINI  : 17 SEPTEMBER 2021

Kemaskini Terakhir: Khamis, 9 March 2023 - 12:30pm