MENU

Tempoh kelulusan bermula dari 24 April 2020 sehingga tamat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau tertakluk kepada arahan Kerajaan Negeri atau Pihak Berkuasa Tempatan.
 

Masa Penghantaran

Makanan / Minuman 4 petang hingga 7 petang
Lain-Lain 7 pagi hingga 7 petang
Jarak Penghantaran Tidak melebihi 10 km

 

Penghantar hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut: 

  • Penghantar perlulah menjaga kebersihan diri dan bebas daripada segala penyakit.
  • Penghantar juga dikehendaki memastikan kenderaan yang digunakan untuk tujuan penghantaran sentiasa berada di dalam keadaan yang baik.
  • Sebarang urusan penghantaran hendaklah menggunakan hand sanitizer sebelum dan selepas penghantaran.
  • Penghantar hendaklah memakai penutup muka (face mask) setiap masa ketika penghantaran.
  • Penghantar hendaklah sentiasa memastikan jarak selamat dengan pelanggan sekurang-kurangnya 1 meter ketika melaksanakan penghantaran.
  • Penghantar dikehendaki melaksanakan saringan kesihatan di mana-mana klinik kesihatan yang berhampiran.
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 18 September 2020 - 11:03am