MENU

Tender
Tender Reference Title Closing Date Attachment
S15/ 2021 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2021 - PAKEJ A [Edit] 16 Mar 2021 Download advertisement
S16/ 2021 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2021 - PAKEJ B [Edit] 16 Mar 2021 Download advertisement
S17/ 2021 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2021 - PAKEJ C [Edit] 16 Mar 2021 Download advertisement
S18/ 2021 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2021 - PAKEJ D [Edit] 16 Mar 2021 Download advertisement
S19/ 2021 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2021 - PAKEJ E [Edit] 16 Mar 2021 Download advertisement
S20/ 2021 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2021 - PAKEJ F [Edit] 16 Mar 2021 Download advertisement
S21/ 2021 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2021 - PAKEJ G [Edit] 16 Mar 2021 Download advertisement
S22/ 2021 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2021 - PAKEJ H [Edit] 16 Mar 2021 Download advertisement
S23/ 2021 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2021 - PAKEJ I (TAMAN REKREASI DAN TAMAN AWAM) [Edit] 16 Mar 2021 Download advertisement
S14/2021 KERJA-KERJA PEMBEKALAN POKOK HIASAN LANDSKAP UNTUK MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2021 [Edit] 15 Mar 2021 Download advertisement
S13/ 2021 KERJA-KERJA PEMBEKALAN PASU FIBER DAN AKSESORI LANDSKAP KEJUR UNTUK PENGINDAHAN PINTU MASUK PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN TAHUN 2021 [Edit] 15 Mar 2021 Download advertisement
S11/22 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMBINA PAPAN TANDA "LOVE JASIN" UNTUK PENGINDAHAN PINTU MASUK DI KAWASAN SEMPADAN NEGERI DAN DAERAH DI BAWAH PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN [Edit] 8 Mar 2021 Download advertisement
S12/2021 PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN LONGKANG (MARRIS) BAGI JALAN BANDAR, PEKAN & KAWASAN PERNIAGAAN (ZON JB 01) DALAM KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN UNTUK BULAN APRIL HINGGA DISEMBER 2021 [Edit] 8 Mar 2021 Download advertisement
Last Updated: Monday, 1 March 2021 - 4:34pm